Melkveehouderij

Geschiedenis

In 1961 begonnen aan de Achtmaalsebaan te Schijf, de “Jorissenhoeve”. Toen een gemengd bedrijf, melkkoeien, wat grove tuinbouw en een aantal akkerbouw gewassen waaronder tarwe en suikerbieten. In 1983 is er een Maatschap opgericht tussen Toon de Laat en zijn zoon Ad. Het aantal koeien was in 1985 reeds gegroeid tot 50 met een quotum van 235.000kg.

Met de ruilverkaveling Nispen-Schijf vond er in 1986 een bedrijfsverplaatsing plaats. De boerderij aan de Achtmaalsebaan werd onttrokken aan de landbouw en een nieuw bedrijf werd gebouwd aan de Nederheide te Schijf. Een stal voor ongeveer 80 koeien en 60 stuks jongvee kwam er te staan.

In 1994 is het bedrijf overgenomen door Ad en Anita. De huiskavel was toen 32ha en die bedroeg in de oude situatie 3ha, het was dus een hele vooruitgang. Nu bestaat de huiskavel uit 35ha. Verder wordt er los land gehuurd en bestaat de totale oppervlakte uit ongeveer 59

We hebben niet het streven om ” zo groot mogelijk “te worden met de melkveetak , maar door efficientie en lage kosten een goede boterham te verdienen met de huidige omvang . Een geringe groei behoort nog wel tot de mogelijkheden .

Veestapel

Onze huidige veestapel:

  • 65 melkkoeien
  • 45 stuks jongvee

De productie van de koeien ligt op ongeveer 9600 kg. De veestapel bestaat uit zowel rood- als zwartbonte holsteinkoeien. Op het melkbedrijf wordt DHZ-KI toegepast en op het jongveebedrijf wordt KI toegepast. De melk wordt geleverd naar de fabriek Milcobel in België.

Melkrobot

Tot april 2005 werd er gemolken in twee keer zes visgraat melkstal. Daarna zijn we overgeschakeld naar een melkrobot A3 van het merk LELY. Deze robot geeft veel flexibiliteit en geeft de nodige arbeidsbesparing. Hij heeft ongeveer een capaciteit van 70-75 koeien dus een beperkte groei van onze veestapel is mogelijk.

Verder is er ook een Discovery aanwezig, dit is een soort mestmuis die de roosters tussen de boxen mooi schoon houdt. De koeien blijven hierdoor ook schoner en het is beter voor de klauwen van de koe.

Voeding

Het rantsoen voor de koeien wordt vrij simpel gehouden. Het bestaat uit gras-maïs aagevuld met perspulp en eventueel krachtvoer aan het voerhek.

In de robot worden twee krachtvoersoorten gevoerd; een robotbrok en eiwitbrok. Er wordt gewoon met een uitkuilwagen gevoerd. Het gras wordt op het eigen bedrijf gewonnen evenals de snijmaïs. Ook wordt er nog snijmaïs bij gekocht. Het hele jaar rond wordt er een stalrantsoen gevoerd.

In de zomer hebben de droge koeien 2 hectare weiland ter beschikking. Ze worden  8uur geweid, de rest staat  op stal. Ook het hooi voor de paarden wordt op het bedrijf gewonnen.

Bouwplan

Er wordt op ons bedrijf gekozen voor derogatie zodat we alle mest op het eigen bedrijf kan worden afgezet. Dit houdt dan wel in dat er 70% van het totale oppervlakte uit grasland moet bestaan. De andere 30% bestaat voornamelijk uit snijmaïs en nog wat andere teelten op contract, bijvoorbeeld bollen en aardbeien planten voor vermeerdering.
Voor het jongvee is momenteel ook nog ongeveer 15 ha natuurweide beschikbaar ,gedeeltelijk wordt dit beweid en anderzijds wordt er droog hooi verbouwd voor het jongvee in de winter

Het voer voor de paarden wordt ook door onszelf gewonnenen gedeeltelijk aangekocht betrouwbare leveranciers . Hierdoor zijn we zeker van de kwaliteit. Dit voer bestaat hoofdzakelijk uit graspakken voor 70% droog.

Wilt u meer weten over onze melkveehouderij? Neem dan contact met ons op!